Triển khai thực hiện quy định mới của pháp luật về lao động nước ngoài
Đăng ngày 03-03-2021 03:22

Trong hai ngày 2,3-3, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện các quy định mới của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tham dự Hội nghị tập huấn có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an thành phố và sự tham gia của gần 200 doanh nghiệp có sử dụng người lao động nước ngoài trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2021.

Cùng với đó, Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là cơ sở pháp lý quan trọng để tổ chức quản lý chặt chẽ, minh bạch hoạt động xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh từ Trung ương đến địa phương. Qua đó, tạo điều kiện để đất nước hội nhập sâu, rộng với các nước trên thế giới; đồng thời là công cụ pháp lý hữu hiệu để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài góp phần tăng trưởng kinh tế, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực... trên địa bàn

Hiện nay trên địa bàn toàn thành phố Đà Nẵng có 33.377 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 70 doanh nghiệp nhà nước, 876 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 32.431 doanh nghiệp ngoài nhà nước và 123 hợp tác xã. Hiện có 2.179 lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Các doanh nghiệp có sử dụng lao động nước ngoài trên địa bàn thành phố đều nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Tại hội nghị tập huấn, các đơn vị đã trao đổi, phổ biến các quy định mới của Bộ Luật Lao động 2019 về quản lý lao động nước ngoài; các hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục cấp giấy phép lao động và giải đáp thắc mắc liên quan đến lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, phố biến quy định về Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; đặc biệt lưu ý các trường hợp người lao động nước ngoài trong quá trình làm việc ở Việt Nam không thực hiện đúng pháp luật Việt Nam làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự an toàn xã hội.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT