Đổi mới phương pháp giám sát, phối hợp hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu
Đăng ngày 13-01-2021 10:38

Ngày 12-1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị tổng kết Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử giai đoạn 2017-2020. Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các sở ngành… tổ chức 107 cuộc tiếp xúc cử tri trên địa bàn, thu thập gần 1.300 ý kiến, kiến nghị của cử tri thành phố. Đến nay, hầu hết các kiến nghị xác đáng của cử tri đều được tiếp thu, đưa vào chỉnh sửa chính sách, pháp luật. Đoàn Đại biểu Quốc hội đã tổ chức giám sát 24 chuyên đề trên địa bàn thành phố và tham gia 21 Đoàn giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội. Trong đó, tập trung vào các vấn đề dư luận quan tâm như: tình hình ô nhiễm môi trường tại một số doanh nghiệp, nhà máy, khu dân cư; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đọn 2011-2016, phòng chống xâm hại trẻ em… Đại biểu HĐND các cấp đã đi thực đị khi có ý kiến phản ảnh của cử tri, nắm bắt các vấn đề nóng dư luận quan tâm và cần thiết xác minh như: sự cố sản phụ tử vong tại Đà Nẵng, ô nhiễm môi trường tại Bãi rác Khánh Sơn, vấn đề nước sạch của thành phố; việc bạo hành, xâm hại trẻ em theo đơn thư hoặc thông tin cử tri phản ánh...

Trong nhiệm kỳ qua, Đoàn đại biểu quốc hội đơn vị thành phố đã tiếp 671 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý gần 1.400 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ảnh kiến nghị của công dân, tổ chức. Các ý kiến cử tri và đơn thư gửi đến các đại biểu chủ yếu liên quan đến các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân như ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai, đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư, chế độ chính sách người có công… Những nội dung này đều được đại biểu kiến nghị tại các kỳ họp của Quốc hội cũng như HĐND các cấp. Không chỉ nâng cao chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề, giám sát đột xuất, đi thẳng vào các vấn đề nóng, dư luận quan tâm… việc thường xuyên đổi mới nội dung kỳ họp trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thay đổi phương thức tiếp xúc cử tri đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò cá nhân của mỗi đại biểu dân cử.

UBMTTQVN thành phố khen thưởng 7 tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn

Để tiếp tục đổi mới, phát huy tốt vai trò của đại biểu HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị UBND thành phố và UBND các cấp tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố để giải trình các vấn đề liên quan. Cùng với đó, chỉ đạo các ngành chức năng có giải pháp giải quyết dứt điểm các ý kiến của cử tri tại các kỳ họp, tránh để cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa giải quyết, cần ưu tiên giải quyết các ý kiến kéo dài và bức xúc nhiều năm của cử tri và nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung ghi nhận những nỗ lực của Mặt trận các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, bảo đảm cuộc bầu cử tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật. Trong đó, Mặt trận có vai trò quan trọng trong tổ chức các hội nghị hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử, tạo điều kiện để đại biểu ứng cử tham gia bầu cử. Các vị đại biểu HĐND phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước nhân dân, thực sự đại diện cho Nhân dân, nơi gửi gắm, củng cố, phát triển niềm tin của cử tri. Các đại biểu phải tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lê Minh Trung đề nghị trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đổi mới phương pháp giám sát, tích cực phối hợp hoạt động nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp của đại biểu, nhất là những đại biểu hoạt động chuyên trách. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, của cử tri đối với hoạt động của các đại biểu trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp với HĐND, UBND các cấp để tiếp tục thực hiện Đề án giám sát hoạt động đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố.

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT