Công khai dự toán NSNN năm 2021 của thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 27-12-2020 10:34

Ngày 25/12/2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 5112/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của thành phố Đà Nẵng.

Nội dung cụ thể tại tài liệu đính kèm.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác