Điều chỉnh dự án: Xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm
Đăng ngày 30-12-2020 03:05

Tên dự án: Xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm (theo Tờ trình số 6392/TTr-UBND ngày 28/9/2020).

Mục tiêu đầu tư: Nhằm giải quyết ngập úng trong mùa mưa cho khu vực thượng lưu cống Mê Linh và khu vực Hòa Cường với diện tích lưu vực khoảng 277ha, đồng thời giải quyết tình trạng môi trường ô nhiễm tại khu vực.

Quy mô đầu tư điều chỉnh: 

- Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm đã được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 7972/QĐ-UBND ngày 29/10/2015 với tổng mức đầu tư 149.500.688.000 đồng. Hiện nay dự án đã thi công hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, đang triển khai các thủ tục điều chỉnh giá, quyết toán công trình theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố có chủ trương bổ sung chi phí đền bù cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long vào dự án xử lý thoát nước tại khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí phía Đông Nam Đài tưởng niệm tại Thông báo số 144/TB-VP ngày 16/4/2019 và Thông báo số 305/TB-VP ngày 24/6/2020.

- Chi phí đền bù lấy theo bảng khai toán giá trị bồi thường về đất và tài sản trên đất đính kèm Công văn số 2039/BQLXDCB-ĐB&TĐC ngày 29/11/2019 của Ban Quản lý công trình xây dựng cơ bản quận Hải Châu về việc bồi thường cho Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng không Thăng Long thuộc dự án Tuyến mương thác nước khu vực dự án Khu công viên văn hóa và vui chơi giải trí Đông Nam Đài tưởng niệm

Nhóm, dự án, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình dân dụng cấp II.

Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh: 164.107.109.000 đồng.

Cơ cấu nguồn vốn: Ngân sách thành phố.

Địa điểm thực hiện dự án: Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2015 đến nay.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT