[Infographic]: Dự toán chi ngân sách địa phương của thành phố Đà Nẵng năm 2021
Đăng ngày 29-12-2020 16:42

Tại Kỳ họp thứ 16 HĐND thành phố Khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 (từ ngày 7-12 đến ngày 9-12), HĐND thành phố đã thông qua dự toán chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021, cụ thể như sau:

THỦY THANH

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT