Triển khai thi hành hiệu quả Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Đăng ngày 23-07-2020 10:50, Lượt xem: 1840

Chiều 22-7, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên có buổi làm việc với đoàn kiểm tra, khảo sát của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, do Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn, về công tác thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên.

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên phát biểu tại buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu cho biết, để cụ thể hóa hoạt động của Luật trong thực tiễn, trong 5 năm triển khai thực hiện Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 29 hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật cho 5.823 lượt cán bộ Mặt trận các cấp và hội viên, đoàn viên các tổ chức thành viên; tổ chức 5 lớp tập huấn cho thành viên 56 Ban Thanh tra nhân dân phường, xã. Hằng năm, Mặt trận thành phố lấy ý kiến Thường trực HĐND, UBND thành phố hiệp y các chuyên đề giám sát của Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội; ngược lại Thường trực HĐND lấy ý kiến của Mặt trận thành phố về các chuyên đề giám sát cho năm sau của HĐND thành phố.

Nhằm phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên tập hợp được 1.699 ý kiến, kiến nghị của nhân dân phản ánh đến cơ quan Đảng, Nhà nước và được các cấp quan tâm xem xét và giải quyết. Theo quy định Điều 22 của Luật, Ủy ban MTTQ thành phố đã thực hiện 11 Thông báo xây dựng chính quyền tại các Kỳ họp thường kỳ của HĐND thành phố; qua đó, Chủ tịch Mặt trận thành phố đã nêu 43 kiến nghị đối với chính quyền thành phố liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, đến sự phát triển bền vững của thành phố, về những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân và hội viên, đoàn viên trong thành phố.

Qua 5 năm, MTTQ Việt Nam thành phố ngày càng được khẳng định, thể hiện rõ trong việc xây dựng sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của thành phố. 100% cấp ủy đảng các địa phương trên địa bàn thành phố cử đại diện là thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp , xác định Đảng vừa là thành viên vừa lãnh đạo Mặt trận. Đồng thời, 100% Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố (7 quận huyện và 56 phường xã) đều là ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy.

Nhờ đó, mọi chính sách, chủ trương của thành phố có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân đều được cấp ủy lắng nghe, tiếp thu và lấy ý kiến dân chủ; các tầng lớp nhân dân thành phố đồng thuận, đoàn kết, thi đua xây dựng góp phần vào sự phát triển của thành phố, từ đó vị thế, vai trò, uy tín của MTTQ các cấp được nâng lên rõ rệt. Mới nhất là các hoạt động cụ thể chung tay phòng chống và chia sẽ khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 luôn có sự đồng hành rất tích cực của mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội với UBND các cấp thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên Phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Trần Văn Miên cho biết, nhận thức sâu sắc về mối quan hệ giữa chính quyền địa phương với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND thành phố và các sở, ban, ngành thuộc UBND thành phố đã tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố thực hiện vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của UBND thành phố, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia vào các hoạt động quản lý xã hội, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành đều tham gia đầy đủ ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức để củng cố hơn nữa mối quan hệ giữa chính quyền với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân trong công cuộc xây dựng và phát triển thành phố.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Đặng Thị Kim Liên, qua 5 năm triển khai thi hành Luật, các cấp uỷ đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố đã có chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong việc tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội; tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng và Nhà nước.

Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực ghi nhận và đánh giá cao công tác triển khai thi hành Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trên địa bàn thành phố. Theo Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố đã quan tâm, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật; chỉ đạo triển khai thực hiện tập trung vào những chủ đề cụ thể; đồng thời, phối hợp hoạt động hiệu quả với chính quyền địa phương, qua đó, góp phần khẳng định vai trò, tác động của Luật đến đời sống kinh tế - xã hội thành phố.

Thời gian đến, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đề nghị, Thành uỷ Đà Nẵng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sâu sát trong việc tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát huy vai trò của mình trong xây dựng và phát triển thành phố; quan tâm bố trí cán bộ Mặt trận đủ tiêu chuẩn, đủ năng lực đáp ứng nhu cầu công tác, xem đây là nội dung cần đưa vào các văn kiện, ý kiến chỉ đạo. Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cũng đề nghị HĐND thành phố, UBND thành phố quan tâm, tiếp thu, có ý kiến trả lời, phản hồi các ý kiến, kiến nghị do Mặt trận tập hợp gửi đến.

“Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy vai trò xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các chương trình, các phong trào, cuộc vận động của Trung ương và địa phương”, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác