Khảo sát mức độ hài lòng đối với chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công năm 2020
Đăng ngày 09-07-2020 08:24, Lượt xem: 2846

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ đến với các cơ quan, đơn vị và công dân cùng như nâng cao được tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận một cửa, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng (sau đây viết tắt ỉà Văn phòng) kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, các nhân thực hiện thủ tục hành chính công tại Văn phòng quan tâm đánh giá sau:

1. Truy cập phần mềm khảo sát trực tuyến tại địa chỉ http://cchc.danang.gov.vn và làm các bước sau:

-    Bước 1: Chọn “Đánh giá cung ứng dịch vụ công” và chọn “Sở, ban, ngành”;

-    Bước 2: Chọn đơn vị “ Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố”;

-    Bước 3: Chọn công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ;

-    Bước 4: Nhập số di động của bạn;

-    Bước 5: Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng;

-    Bước 6: Nhập mã xác thực và “Gửi đánh giá”.

2. Đánh giá trực tiếp vào Phiếu khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về chất lượng dịch vụ hành chính công và công chức, viên chức Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng (đính kèm mẫu Phiếu khảo sát).

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác