Triển khai DVCTT mức 4 “Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương”
Đăng ngày 15-06-2020 03:23, Lượt xem: 147

Thực hiện Công văn số 7732/ƯBND -STTTX ngày 14 tháng 11 năm 2019 của UBND thành phố về việc đẩy mạnh ứng dụng, dich vụ công trực tuyến (DVCTT) trên địa bàn thành phố, Sở Tài chính đã nâng cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức 2 lên mức 4 đối với thủ tục hành chính “Xác nhận viện trợ đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phưong”.

Để triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến nêu trên, Sở Tài kính đề nghị:

1. Kể từ ngày 15/06/2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương khi nộp hồ sơ đối với thủ tục “Xác nhận viện trợ đối vơi nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài trực tiếp cho địa phương” nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả trực tuyến.

2. Trong quá trình thực hiện, các cơ quan đơn vị địa phương vui lòng liên hệ:

a) Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng tại địa chỉ https://dichvucong.danang.gov.vn/ hoặc Trang thông tin điện tử Sở Tài chính tại địa chỉ http://taichinh.danang.gov.vn để nộp hồ sơ điện tử ữieo hướng dẫn.

b) Đầu mối hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện DVCTT

Nếu có khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cần được hỗ trợ, quý cơ quan, đon vị, địa phương vui lòng liên hệ:

- Tổng đài thông tin dịch vụ công, điện thoại * 1022.

- Bà Trần Thị Kim Oanh, cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và Trả kết quả Sở Tài chính, điện thoại: 0236.3881888 (Số nội bộ: 422).

- Bà Phan Thị Thảo Trang, cán bộ Phòng Tin học và Thống kê, điện thoại: 0236.3863820.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP


 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác