Tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ từ 15 giờ ngày 29-3 đến hết ngày 15-4-2020
Đăng ngày 29-03-2020 12:36

UBND thành phố vừa ban hành Công văn số 1959/UBND-VHXH ngày 29-3-2020 yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống từ 15 giờ ngày 29-3-2020 đến hết ngày 15-4-2020.

Trước đó, ngày 27-3-2020, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1951/UBND-VHXH về việc “hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến Công văn số 1940/UBND-VHXH ngày 27-3-2020”, trong đó có nội dung giao Sở Công thương, UBND các quận, huyện tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở, loại hình kinh doanh nhà hàng, quán cà phê, hàng quán giải khát từ ngày 28-3-2020 đến ngày 15-4-2020.

Tuy nhiên, căn cứ tính hình thực tế và để góp phần bảo đảm thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, đặc biệt là trong thời gian từ ngày 28-3-2020 đến ngày 15-4-2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố giao Sở Công thương chủ trì, khẩn trương phối hợp với UBND các quận, huyện và các đơn vị liên quan tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống từ 15 giờ ngày 29-3-2020 đến hết ngày 15-4-2020; đồng thời, khuyến khích thực hiện bán qua mạng, bán mang đi đảm bảo an toàn thực phẩm để tiểp tục phục vụ nhu cầu người dân thành phố.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện tạm dừng hoạt động phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các hình thức kinh doanh ăn uống trên địa bàn quản lý và xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh thuộc thẩm quyền trong quá trình thực hiện. Các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan phối họp chặt chẽ với Sở Công thương và UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT