Đảng đoàn HĐND thành phố phát huy vai trò lãnh đạo trong tổ chức chính quyền đô thị
Đăng ngày 23-03-2020 09:10, Lượt xem: 364

Sáng ngày 23-3, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đã có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình công tác thời gian qua và một số định hướng công tác thời gian đến. Tham gia cuộc họp có lãnh đạo UBND thành phố và đại diện các ban Đảng trực thuộc Thành ủy. 

Phó Bí thư Thành ủy nghe Đảng đoàn HĐND TP báo cáo tình hình công tác

Báo cáo với đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND Lê Minh Trung cho biết, thời gian qua, Đảng đoàn HĐND thành phố đã chỉ đạo Thường trực HĐND thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Có nhiều cố gắng nỗ lực cùng với hệ thống chính trị tại địa phương lãnh đạo việc xem xét, quyết định nhiều chủ trương, chính sách, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp duy trì và thúc đẩy phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN trên địa bàn thành phố. Công tác tổ chức các kỳ họp HĐND thành phố kịp thời, đúng luật, phát huy được trí tuệ của đại biểu với nhiều quyết sách ban hành nhận được sự hoan nghênh, đồng tình ủng hộ của cử tri và nhân dân thành phố. Công tác giám sát của HĐND thành phố ngày càng chất lượng, quyết liệt, đi vào chiều sâu với bằng nhiều hình thức linh hoạt, phong phú, sáng tạo, cách làm bài bản và có hiệu quả cao, khẳng định được vai trò cơ quan dân cử. Công tác tham mưu của Đảng đoàn HĐND thành phố cho Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy ngày càng được thể hiện rõ nét, kịp thời, chất lượng tiếp tục được nâng cao. Công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ngày càng chặt chẽ.

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của Đảng đoàn HĐND thành phố cũng còn những hạn chế  nhất định như việc lãnh đạo thực hiện chức năng quyết định ban hành một số nghị quyết chưa phù hợp, chưa sát với thực tế; Hiệu quả giám sát của HĐND thành phố trên một số lĩnh vực chưa cao; một số nội dung chưa được giám sát, đôn đốc một cách quyết liệt, chưa đeo bám đến cùng.

Trong nhiệm kỳ qua, nhân sự lãnh đạo Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố có sự biến động đáng kể; Việc thí điểm sáp nhập 3 Văn phòng với cơ chế văn phòng chung bộc lộ nhiều bất cập; Đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động giúp việc trực tiếp cho Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố hiện nay mỏng, số lượng hạn chế nên đã phần nào ảnh hưởng chung đến chất lượng hoạt động của HĐND.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận

 Sau khi nghe báo cáo của Đảng đoàn HĐND thành phố và đại diện các cơ quan giúp việc cho Thành ủy, kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá cao những hoạt động của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố trong thời gian qua. Trong bối cảnh những năm qua, thành phố gặp nhiều biến động về nhân sự, cùng những khó khăn vướng mắc gây ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng và cả hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; thì hoạt động của HĐND thành phố, Thường trực HĐND thành phố đã thể hiện rất rõ vai trò lãnh đạo chỉ đạo, bằng bản lĩnh chính trị sâu sắc đã mạnh dạn, quyết đoán, phát huy vai trò cuả cơ quan quyền lực nhà nước, thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết và các thông báo kết luận của Thành ủy, quyết định nhiều chính sách  tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường cơ chế cho UBND thành phố thực hiện  

Nét nổi bật trong hoạt động của HĐND thành phố, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND chính là hoạt động giám sát. Từ việc lựa chọn vấn đề, ban hành chương trình, tổ chức tốt các hoạt động giám sát, kiến nghị sau giám sát đều được tiến hành bài bản, nghiêm túc theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, đã thực sự góp phần đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Đảng đoàn HĐND thành phố và Ban cán sự Đảng UBND thành phố cũng đã đồng hành cùng nhau trong mối quan tâm chung là tháo gỡ khó khăn về cơ chế chính sách và giải quyết tốt những vấn đề bức xúc của cử tri thành phố.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đã đề nghị Đảng đoàn HĐND thành phố làm rõ những nguyên nhân, kết quả đã đạt được, trở thành bài học kinh nghiệm từ thực tiễn cho việc thực hiện về sau. Một trong những nhân tố hàng đầu để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của HĐND theo Phó bí thư thành ủy chính là vai trò, trách nhiệm của Đảng đoàn, của từng cá nhân lãnh đạo Bí thư, Phó Bí thư và các ủy viên Đảng đoàn HĐND. Vấn đề về mối quan hệ phối hợp giữa Đảng đoàn HĐND và Ban cán sự Đảng UBND thời gian qua đã thể hiện khá tốt, kịp thời cùng nhau giải quyết những vấn đề vướng mắc về cơ chế, chính sách; HĐND chủ động đưa ra các vấn đề thảo luận quyết định tại kỳ họp, giúp tháo gỡ khó khăn để UBND có cơ sở thực hiện như thời gian qua trong việc tháo gỡ các vấn đề về đất đai, giải phóng mặt bằng , tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn lực, giải quyết khó khăn trong đầu tư công …

Trong việc thực hiện chức năng giám sát, Phó Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND cần rà soát đánh giá lại về chất lượng thực hiện các kiến nghị, tính khả thi của các vấn đề giám sát; sự quyết liệt trong quá trình giám sát …

Việc thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ, phát huy được vai trò trách nhiệm, uy tín đối với quần chúng nhân dân của các cá nhân trong Đảng đoàn HĐND, cũng là sự thể hiện rõ về năng lực công tác, phẩm chất làm cơ sở cho tổ chức Đảng xem xét đánh giá trong công tác cán bộ của nhiệm kỳ mới. Đảng đoàn HĐND cũng phải tham gia làm tốt công tác nhân sự cho các cấp ủy đảng và chuẩn bị tốt nhân sự cho nhiệm kỳ 2021-2026.  

Phó Bí thư Thành ủy cho biết thêm, mô hình tổ chức Chính quyền đô thị đang chờ Quốc hội thông qua trong thời gian sắp tới đây, trong đó Đà Nẵng dự kiến sẽ là địa phương được giao thực hiện. Trong mô hình này, vai trò của HĐND thành phố rất lớn, được quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Vì vậy, Đảng đoàn HĐND thành phố cần chủ động tiếp cận vấn đề, tham gia ngay vào đề án tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền đô thị và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước của thành phố.    

LÊ HOA                    

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác