CATP hướng đến cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn
Đăng ngày 20-03-2020 17:03, Lượt xem: 105

Sáng 20-3, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Công an thành phố (CATP) về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và công tác triển khai đại hội đảng bộ (ĐHĐB) các cấp theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII).

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 35-CT/TW

Tại buổi làm việc, đại diện BTV Đảng ủy CATP báo cáo Bí thư Trương Quang Nghĩa về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 35-CT/TW.

Trong thời gia qua, nhờ tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong toàn lực lượng CATP đều có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, được đông đảo nhân dân tin yêu và chính quyền thành phố ghi nhận.


Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với BTV Đảng ủy CATP

Tuy nhiên, một số tổ chức đảng quản lý đảng viên chưa chặt chẽ dẫn đến sai phạm phải xử lý kỷ luật; công tác kiểm tra, giám sát ở các chi bộ, đảng cơ sở chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra; một số việc sai phạm của cán bộ, đảng viên chưa xử lý kịp thời...

Về kết quả thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, các cấp ủy, đảng viên trong toàn Đảng bộ CATP đã nhận thức và được quán triệt. Đảng ủy CATP đã bám sát các hướng dẫn của Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy Đà Nẵng để tập trung chỉ đạo công tác tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ CATP. Đến nay, công tác chỉ đạo đại hội đảng các cấp cơ sở và công tác chuẩn bị về nhân sự, nội dung tổ chức ĐHĐB CATP lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản đảm bảo đúng lịch trình, tiến độ đã đề ra.

Đảm bảo thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự ĐHĐB CATP lần thứ XIV

Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của CATP, trong thời gian đến, CATP tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đổi mới công tác quản lý cán bộ chiến sĩ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ.

Đồng thời, xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải tiến, đổi mới lề lối làm việc theo hướng phục vụ các nhu cầu của người dân ngày càng tốt hơn. Kiên quyết chống bệnh quan liêu, tiêu cực, vô trách nhiệm, vô cảm trước nhân dân.


Toàn cảnh buổi làm việc giữa Thường trực Thành ủy với BTV Đảng ủy CATP

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp triển khai các biện pháp công tác công an để giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, trong thời gian đến, CATP tập trung đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị ĐHĐB CATP lần thứ XIV, đảm bảo thực hiện đúng quy trình công tác nhân sự Đại hội, hoàn thành công tác chuẩn bị trong tháng 6-2020 để tổ chức Đại hội trước ngày 10-7-2020.

NGUYÊN THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác