Thường trực HĐND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 3
Đăng ngày 19-03-2020 09:07, Lượt xem: 253

Sáng ngày 19-3, Thường trực HĐND họp phiên thường kỳ tháng 3 với đại diện lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố nhằm rà soát lại tình hình kết quả giải quyết một số công việc được giao trong các tháng đầu năm và chuẩn bị nội dung  kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tại phiên họp, Thường trực HĐND cũng đã nghe UBND và các ngành trình bày kết quả thực hiện các dự án tại bãi rác Khánh Sơn.

Dự kiến kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021sẽ được tổ chức trong tháng 4 tới đây với nội dung hết sức quan trọng là cho ý kiến vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau một thời gian nghiên cứu thực hiện, Đồ án quy hoạch này đã được Thành ủy cho ý kiến hoàn chỉnh, báo cáo HĐND xem xét trước khi trình  Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Về  kết quả triển khai, thực hiện các thông báo kết luận của Thường trực HĐND thành phố tại các phiên họp thường kỳ hàng tháng từ đầu năm đến nay, qua rà soát,  UBND thành phố đã hoàn thành 11/ 27 nội dung công việc (40,74%), còn 16 nội dung công việc (59,26%) đang tiếp tục triển khai.

Về tình hình triển khai thực hiện các dự án có vốn đầu tư công và giải ngân vốn xây dựng cơ bản 02 tháng đầu năm 2020, theo nhận xét của Thường trực HĐND, tỷ lệ giải ngân vốn XDCB (nguồn trong nước)  quá thấp, hiện mới đạt tỷ lệ 1,9% ( giải ngân được 229 tỷ đồng trong tổng kế hoạch vốn năm 2020 là 14.339 tỷ đồng). Đối với công trình trọng điểm động lực, thành phố có 50 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách thành phố, vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, đến nay đã hoàn thành 01 dự án; đang thi công 22 dự án; đang hoàn tất thủ tục: 16 dự án; chưa phê duyệt chủ trương đầu tư 11 dự án. Trong vấn đề này, Thường trực HĐND đề nghị UBND thành phố đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, bố trí vốn và lực lượng để triển khai thực hiện hiệu quả công tác giải tỏa đền bù, tái định cư phù hợp theo từng địa bàn.

 Đối với vấn đề đảm bảo nước sạch cho thành phố  và tiến độ triển khai xây dựng các nhà máy nước, Thường trực HĐND yêu cầu UBND thành phố khẩn trương thực hiện các thủ tục để triển khai xây dựng nhà máy nước Hòa Liên. Đồng thời, nhằm khắc phục  tình trạng nhiễm mặn trên địa bàn thành phố, cần khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư và phương thức đầu tư để triển khai thực hiện tuyến ống nước thô từ Trạm bơm An Trạch về Nhà máy nước Cầu Đỏ và xây các đập tạm ngăn mặn .

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND thành phố cũng đã nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án tại bãi rác Khánh Sơn. Theo đó, thời gian qua, theo chỉ đạo của UBND thành phố, đã tiến hanh thực hiện được nhiều phần công việc trong các dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục như phủ bạt HDPE tại các hộc chôn lấp (đạt tỷ lệ 70% khối lượng) , nâng cấp hệ thống xử lý nước rỉ rác, cơ bản đã khắc phục một số vấn đề như mùi hôi, nước thải ra khu dân cư…Đối với  dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công suất 1000 tấn/ngày đêm , đến nay đã đưa ra được các tiêu chí lựa chọn về công nghệ để mời gọi các nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất đầu tư. Thường trực HĐND đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn bám sát tiến độ thực hiện dự án này, đảm bảo các yêu cầu, kế hoạch về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo hình thức PPP, để cuối năm 2023, thành phố có được Nhà máy xử lý chất thải rắn, công suất 1000 tấn/ngày đêm thay thế cho việc chôn lấp rác thải khi bãi rác Khánh Sơn đóng cửa, chấm dứt chôn lấp rác.   

LÊ HOA

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác