Hội nghị trực tuyến triển khai dự án cơ sở dữ liệu dân cư
Đăng ngày 12-03-2020 11:16, Lượt xem: 231

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được triển khai tại Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an các quận, huyện của thành phố trực thuộc Trung ương; Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Công an cấp xã trên toàn quốc.

 

Ngày 12-3, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến "Triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư". Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Đầu cầu Công an thành phố Đà Nẵng do Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP chủ trì.

Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2021, dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được triển khai tại Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Công an các quận, huyện của thành phố trực thuộc trung ương; Công an các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và Công an cấp xã trên toàn quốc.

Theo chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, trong thời gian tới phải tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, đề xuất ban hành sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan nhằm xây dựng hành lang pháp lý phục vụ việc triển khai, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiếp tục rà soát đánh giá, bố trí nguồn nhân lực phục vụ triển khai cơ sở dữ liệu, để việc triển khai dự án đảm bảo đúng tiến độ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý về dân cư, tiến tới xây dựng Chính phủ điện tử hướng đến nền kinh tế số, xã hội số và cải cách hành chính.

LÊ PHƯỚC

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác