Sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại
Đăng ngày 10-03-2020 20:13, Lượt xem: 239

Trong khuôn khổ các Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp (AEM Retreat) lần thứ 26, sáng 10-3, tại Đà Nẵng diễn ra Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN. Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh chủ trì.

Tại hội nghị, Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) có các sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp MSME tập trung vào các ngành cốt lõi (như thương mại điện tử, du lịch vận tải và logistic) và có chính sách cải cách xuyên suốt.


Hội nghị tham vấn của Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp với Hội đồng tư vấn Kinh doanh ASEAN nằm trong khuôn khổ các Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp (AEM Retreat) lần thứ 26

Ngoài ra, ABAC đã thể hiện vai trò thúc đẩy kinh tế thế giới và góp phần xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC)  thành một môi trường năng động và nhiều cơ hội thông qua các dự án lớn: Dự án Tăng cường và phát triển con người ASEAN và dự án kết nối nền tảng thương mại số  (AHEAD); Dự án kết nối thương mại số; Dự án kết nối tăng trưởng thông minh trong ASEAN; Nâng cấp mạng lưới tư vấn cho các doanh nghiệp ASEAN (AMEN).

Chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng” (Cohesive and Responsive) trong đó khái niệm “gắn kết” phản ánh nhu cầu củng cố khối đoàn kết thống nhất của ASEAN, gia tăng liên kết và kết nối, đề cao ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác với cộng đồng toàn cầu và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN. Trong khi khái niệm “chủ động thích ứng” nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự chủ động, sáng tạo và khả năng thích ứng trước những thời cơ và thách thức gây ra do những chuyển biến nhanh chóng trong cục diện khu vực và thế giới. Đồng thời chủ đề được lựa chọn cũng phù hợp với một số trọng tâm của kế hoạch tổng thể xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 2025 là chuyển đổi kỹ thuật số và phát triển bền vững.

Cùng ngày, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp (AEM Retreat) lần thứ 26 đang diễn ra tại Đà Nẵng. Dự kiến kết quả Hội nghị sẽ được công bố vào cuối giờ chiều 10-3.

Tại hội nghị, ABAC có các sáng kiến đẩy mạnh thu hút đầu tư ASEAN thông qua thuận lợi hóa thương mại, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp MSME tập trung vào các ngành cốt lõi và có chính sách cải cách xuyên suốt

Trước đó, ngày 8-3, Bộ Công thương Việt Nam chủ trì phiên họp trù bị của các quan chức Kinh tế Cao cấp (SEOM) ASEAN, thảo luận về 13 ưu tiên do Việt Nam đề xuất, dựa trên 3 định hướng chính: Thúc đẩy liên kết và kết nối kinh tế khu vực nội khối ASEAN; Đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững và Nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của ASEAN.

THANH THẢO

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác