Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó các sự cố trong công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.
Đăng ngày 11-02-2020 14:41

Ngày 10/02/2020, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 698/UBND-ĐTĐT về việc phòng ngừa, ứng phó các sự cố trong công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Mục đích, yêu cầu nhằm tăng cường năng lực phòng ngừa, chủ động ứng phó các trường hợp sự cố về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố trong các trường hợp như: sự cố do thiên tai, rủi ro gây hư hỏng hạ tầng, cơ sở vật chất vận hành của các hạng mục xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố; sự cố do tổ chức, cá nhân gây ảnh hưởng, làm gián đoạn hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt của thành phố. Phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng cơ quan, đơn vị trong công tác phối hợp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả trong quá trình thực hiện. Kịp thời triển khai các giải pháp cụ thể theo từng tình huống nhằm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố không bị gián đoạn, bị động khi có bất kỳ sự cố có liên quan nào xảy ra; giảm thiểu các tác động thấp nhất đến môi trường, kinh tế - xã hội của thành phố.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác