Trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình phòng chống bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới
Ngày 13-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đã có buổi làm việc với đoàn chuyên gia tư vấn quốc tế của Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA), nhằm trao đổi kinh nghiệm thực hiện chương trình "Hành trình yêu thương" và các phương pháp tiếp cận can thiệp dự phòng ban đầu trong trường học để phòng chống bạo lực giới và thúc đẩy bình đẳng giới.

Tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kiêm Trưởng ban dự án tại thành phố Nguyễn Minh Hùng đã báo cáo sơ bộ tiến trình thực hiện dự án. Theo đó, dự án "Hành trình yêu thương” thực hiện từ năm 2012 – 2014, do Tổ chức Hòa bình và phát triển của Tây Ban Nha tài trợ tổng kinh phí gần 500.000 EUR, nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức và xây dựng năng lực cho học sinh từ 11 - 14 tuổi, tham gia và ngăn chặn bạo lực trên cơ sở bình đẳng giới, đồng thời mở rộng các chương trình ngăn ngừa bạo lực trên cơ sở giới dựa vào học đường. Tại thành phố Đà Nẵng, đã có 21000 học sinh của 56 trường THCS tại 7 quận huyện tham gia chương trình này.
Theo ông Jan Reynders và ông Benjamin Swanto - chuyên gia tư vấn quốc tế của Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA), sau khi tìm hiểu và trao đổi kinh nghiệm thực hiện tại Đà Nẵng, UNFPA sẽ tiến hành triển khai các chương trình can thiệp dự phòng ban đầu phòng chống bạo lực giới và phân biệt đối xử giới và phân biệt giới, chú trọng vào sự tham gia của nam giới và trẻ em trai, khuyến khích các mối quan hệ phi bạo lực và công bằng... ra nhiều tỉnh thành, địa phương khác của Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ cám ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Tổ chức hòa bình và phát triển Tây Ban Nha trong việc triển khai dự án "Hành trình yêu thương", tổ chức hoạt động giáo dục bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh phổ thông thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2012 – 2014. Đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, việc bất bình đẳng giới - bạo lực học đường và các vấn đề ma túy học đường, học sinh thiếu kỹ năng sống, lười học, nghiện game online… đang là những hiện tượng gây lo ngại, cần có những mô hình, phương pháp giáo dục hiện đại phù hợp, hiệu quả. Phó Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ đề nghị trong thời gian tới, Quỹ Dân số Liên hiệp Quốc (UNFPA) sẽ tiếp tục hỗ trợ chuyên gia, kỹ thuật, kinh phí tổ chức, nhân rộng các hoạt động giáo dục tại nhiều tỉnh thành, địa phương khác sau khi dự án "Hành trình yêu thương" kết thúc. Phó Chủ tịch khẳng định lãnh đạo thành phố sẽ có chính sách duy trì dự án trên cơ sở bổ sung 10 giáo viên chuyên ngành tâm lý học trong năm học tới để phụ trách hoạt động này, đồng thời có cơ chế tài chính để đảm bảo các chi phí tập huấn giáo viên, biên soạn giáo trình, tài liệu, trang thiết bị dạy học...

CÔNG TÂM

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT