Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Đăng ngày 14-01-2020 02:34

Công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố Đà Nẵng, đăng tải theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND thành phố.

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác