Lịch Công tác Tuần 20 của UBND TP
Ngày Nội dung công tác Địa điểm
Thứ Hai
S    
   
C    
   
   
   
   
Thứ Ba S    
   
   
C    
Thứ Tư  S    
   
   
   
C    
   
   
   
Thứ Năm  S    
   
   
   
C    
   
   
Thứ Sáu  S    
   
C    
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT