Báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2019
Đăng ngày 25-11-2019 04:52

I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ THÁNG 10 NĂM 2019
Trong tháng 10 năm 2019, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tập trung triển khai hiệu quả các nội dung công việc theo chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và UBND thành phố; cụ thể một số nội dung công việc nổi bật như sau:
Để chuẩn bị phục vụ kỳ họp cuối năm 2019 của HĐND thành phố, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các thủ tục để tham mưu UBND thành phố duyệt ký các nội dung cần báo cáo HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019;  theo đó, dự kiến có 52 nội dung sẽ trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.
    Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045: Hiện nay, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Báo cáo số 7365/BC-BKHĐT ngày 08 tháng 10 năm 2019 về việc trình Chính phủ có ý kiến đối với việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, UBND thành phố sẽ chỉ đạo các sở, ngành tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan trong quá trình xây dựng Nghị quyết.
Về tiến độ triển khai lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030: Tại cuộc họp của Ban Thường vụ Thành ủy ngày 18 tháng 10 năm 2019, UBND thành phố đã báo cáo kết quả thực hiện Giai đoạn 3 - Quy hoạch vùng của đồ án. Dự kiến ngày 08 tháng 11 năm 2019, UBND thành phố sẽ tổ chức Hội thảo phản biện ý tưởng quy hoạch với Ban Chỉ đạo mở rộng, trình UBND thành phố thông qua trước khi báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến và trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.
    Trong lĩnh vực môi trường: UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, báo cáo tình hình triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố và tình hình triển khai các hạng mục công trình tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn tại Khánh Sơn. Theo đó, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền việc phân loại rác thải tại nguồn trong cộng đồng dân cư; tiếp tục thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn tại phường Hải Châu 1 và phường Hòa Cường Nam đến hết năm 2019. Ngoài ra, UBND thành phố đã thống nhất thời gian khởi công công trình Dự án Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại bãi rác Khánh Sơn là ngày 21 tháng 11 năm 2019.
    Trong quá trình điều hành công việc chung, UBND thành phố đã luôn tập trung chỉ đạo các vấn đề được doanh nghiệp và nhân dân thành phố quan tâm, cụ thể: Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố, vấn đề xả thải ra biển, phương án quản lý tuyến đi bộ ven biển và lối xuống biển công cộng, giải quyết các vấn đề có liên quan đến Công ty Cổ phần Thép Dana - Ý và Dana - Úc, tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Nhà máy nước Hòa Liên… 
    Trong tháng 10 năm 2019, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành 05 quyết định quy phạm pháp luật, 294 quyết định hành chính cá biệt và 548 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực văn hóa - xã hội, kinh tế - tài chính, đầu tư - đô thị, nội chính - pháp chế.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 10 NĂM 2019
1. Về kinh tế

a) Hoạt động sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ. Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2019 ước tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2018, lũy kế 10 tháng đầu năm 2019 ước tăng 4% (kế hoạch tăng 7,2%); trong đó: công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 4,1%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện ước tăng 5,6%; sản xuất nước và xử lý rác thải ước tăng 12,3%; công nghiệp khai khoáng ước giảm 18,6%.
Trong nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, một số ngành tăng mạnh gồm: đóng tàu và cấu kiện nổi tăng 93,4%; sản xuất máy móc thiết bị tăng 52,5%; chế biến thủy sản tăng 36,7%; sản xuất giường tủ bàn ghế tăng 30,1%; sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất tăng 25,5%; sản xuất thuốc và dược liệu tăng 25%; sản xuất trang phục tăng 21,3%; sản xuất săm lốp cao su tăng 19,9%; sản xuất giấy tăng 18,4%; sản xuất đồ uống tăng 18,2%; sản xuất xi măng, vật liệu xây dựng tăng 11,4%.
Ngược lại, các ngành giảm gồm: sản xuất sắt, thép giảm 36,4% (chủ yếu do việc 02 Nhà máy thép Dana - Ý, Dana - Úc đã dừng hoạt động); sản xuất xe có động cơ giảm 24,4% (do Công ty TCIE tạm dừng một số dây duyền từ tháng 8 năm 2019 để tập trung triển khai dự án đầu tư mở rộng, Công ty Fujikura Automotive và một số doanh nghiệp sản xuất bộ phận, phụ tùng ô tô cắt giảm sản xuất do thiếu lao động, thiếu đơn hàng); điện tử giảm 10,4% (chủ yếu do Công ty điện tử Foster cắt giảm sản xuất do khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng); dệt giảm 16,9%; chế biến gỗ giảm 3,1%. Các ngành sản xuất sắt thép, điện tử, xe có động cơ đều là những ngành sản xuất công nghiệp chủ lực của thành phố, do đó, việc 03 ngành này giảm sâu đã ảnh hưởng lớn đến chỉ số IIP toàn thành phố trong 10 tháng qua.
b) Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm được quan tâm chỉ đạo, tình hình khai thác và nuôi trồng thủy, hải sản trong tháng 10 năm 2019 khá ổn định, sản lượng thủy, hải sản 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt 34.193 tấn, đạt 88,9% kế hoạch năm, tăng 2,7% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 3%); trong đó khai thác thủy sản ước đạt 33.457 tấn, đạt 89,2% kế hoạch năm, tăng 2,7% (kế hoạch tăng 3,5%). Thành phố tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác, trong tháng đã hỗ trợ đóng mới tàu đánh bắt hải sản xa bờ theo Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND cho 07 tàu/07 chủ tàu với kinh phí 2,8 tỷ đồng. Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019 - 2020; tiếp tục duy trì, phát triển các mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, sinh thái đối với các loại cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, chứng nhận nhãn hiệu, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm và xúc tiến thương mại theo chuỗi. Tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi (tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, trên địa bàn thành phố có 1.800 hộ có dịch tả lợn Châu Phi; tổng số lợn mắc bệnh, chết, tiêu hủy theo quy định là 14.491 con).
Tập trung chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, thường xuyên kiểm tra hiện trường lâm phận quản lý; các ngành chức năng đã tổ chức 52 đợt kiểm tra tại rừng, xử lý 03 vụ vi phạm hành chính, phạt tiền 21,5 triệu đồng. Ngành chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND thành phố, trong tháng trên địa bàn thành phố không xảy ra cháy rừng.
c) Lĩnh vực dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 10 năm 2019 ước đạt 9.697 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 86.119 tỷ đồng, đạt 85,3% kế hoạch năm, tăng 11,5% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 12%), trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 47.463 tỷ đồng, đạt 81,4% kế hoạch năm, tăng 14,2% (kế hoạch tăng 11,9%). Tình hình thị trường tháng 10 năm 2019 ổn định, giá cả ít biến động, riêng tình hình thịt heo vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn Châu Phi. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng đầu năm 2019 tăng 2,48% so bình quân cùng kỳ 2018, thấp hơn mức tăng bình quân của cùng kỳ năm trước (3,37%). 
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 năm 2019 ước đạt 142 triệu USD, lũy kế 10 tháng ước đạt 1.413 triệu USD, đạt 76,2% kế hoạch năm, tăng 5,2% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 12 - 13%). Kim ngạch một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu cụ thể như sau: Cao su thành phẩm ước đạt 59,5 triệu USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ năm 2018; thủ công mỹ nghệ và sản phẩm gỗ ước đạt 14,2 triệu USD, tăng 7%; hàng dệt may ước đạt 344,5 triệu USD, tăng 6%; động cơ, thiết bị điện và sản phẩm điện tử ước đạt 445 triệu USD, tăng 5,6%; đồ chơi trẻ em ước đạt 64 triệu USD, tăng 4,7%; thủy sản ước đạt 159 triệu USD, tăng 4%. 
Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 năm 2019 ước đạt 110 triệu USD, lũy kế 10 tháng ước đạt 1.084 triệu USD, đạt 68,5% kế hoạch năm, tương đương cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 11%). 
Hoạt động du lịch tiếp tục khởi sắc. Số lượt khách được các cơ sở lưu trú phục vụ trong 10 tháng đầu năm 2019 ước đạt hơn 5,7 triệu lượt, tăng 19,9% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 9,6%), trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,7 triệu lượt, tăng 21,2% (kế hoạch tăng 10,1%). Bình quân số ngày lưu trú của khách trong nước là 1,76 ngày/lượt, khách quốc tế là 1,89 ngày/lượt, thấp hơn so với cùng kỳ 2018 . Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành tháng 10 năm 2019 ước đạt 2.278,2 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 19.936,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ 2018 (kế hoạch tăng 8,1%). Hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển sản phẩm và bảo vệ môi trường du lịch tiếp tục được đẩy mạnh. Thành phố đã phối hợp với 03 địa phương tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch tại Singapore (ngày 15 tháng 10 năm 2019); tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Bangkok, Thái Lan (ngày 26 tháng 10 năm 2019); tổ chức đón các đoàn famtrip đến khảo sát du lịch Đà Nẵng ; phối hợp và liên kết với hãng hàng không Angkor Air về việc tổ chức Chương trình giới thiệu du lịch Đà Nẵng tại Phnompenh (ngày 12 tháng 10 năm 2019) và mở đường bay trực tiếp Phnôm Pênh - Đà Nẵng (ngày 27 tháng 10 năm 2019). Tính đến tháng 10 năm 2019, có tổng cộng 40 đường bay quốc tế đến Đà Nẵng với tần suất 480 chuyến/tuần và 8 đường bay nội địa với tần suất 647 chuyến/tuần . Trong 40 đường bay quốc tế có 17 đường bay thường kỳ với tần suất 410 chuyến/tuần và 23 đường bay thuê chuyến với tần suất 70 chuyến/tuần .
Hoạt động vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Ngành chức năng đã hoàn thiện các thủ tục liên quan để chuyển tuyến cố định Đà Nẵng - Huế thành tuyến xe buýt liên tỉnh liền kề Đà Nẵng - Huế và ngược lại; các tuyến xe buýt trợ giá hoạt động ổn định (từ đầu năm đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, tổng sản lượng hành khách tham gia 2.610.695 lượt). Trong tháng 10 năm 2019, thành phố đã thông qua phương án phân luồng tổ chức giao thông nút giao thông phía Tây cầu Rồng, lắp đặt các biển báo bổ sung các tuyến đường tiếp tục triển khai cấm đỗ xe theo ngày chẵn, ngày lẻ trên địa bàn thành phố đợt 02 năm 2019. Tiếp tục thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án: Đầu tư phát triển dịch vụ xe đạp công cộng thành phố Đà Nẵng, tuyến kết nối giao thông theo hướng Đông Tây qua Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, tuyến Tramway Đà Nẵng - Hội An, ứng dụng hệ thống thông minh trong quản lý điều hành giao thông v.v.. Khối lượng luân chuyển hành khách tháng 10 năm 2019 ước đạt 138,6 triệu Hk.km, lũy kế 10 tháng ước đạt 1.438,0 triệu Hk.km, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2018; khối lượng luân chuyển hàng hóa 359,9 triệu T.km, lũy kế 10 tháng ước đạt 3.515,4 triệu tấn.km, tăng 9,6%; doanh thu vận tải ước đạt 1.455,4 tỷ đồng, lũy kế 10 tháng ước đạt 14.632,4 tỷ đồng, tăng 11,0%.
Ngành Thông tin và Truyền thông duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, với tổng doanh thu toàn ngành đến tháng 10 năm 2019 đạt 24.167 tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018, nộp ngân sách 268 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu phần mềm đạt 66,67 triệu USD, đạt 83% so với kế hoạch, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018. Trong tháng 10 năm 2019, thành phố đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh thành phố thông minh và Ngày Công nghệ thông tin Nhật Bản 2019 tại Đà Nẵng (ngày 22 - 23 tháng 10 năm 2019) với khoảng 800 - 1.000 lượt đại biểu quốc tế và trong nước tham dự; tổ chức Lễ công bố đưa vào sử dụng Cổng Dịch vụ công trực tuyến thành phố Đà Nẵng (với 847 dịch vụ công trực tuyến); công bố Cổng Dịch vụ dữ liệu và ứng dụng cho và nhận .
Hoạt động ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Đến cuối tháng 10 năm 2019, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 128.500 tỷ đồng, tăng 0,16% so với tháng trước, tăng 3,5% so với cùng kỳ; tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt 172.500 tỷ đồng, tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 21,9% so với cùng kỳ. Hiện nay, tổng số chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn là 58 (13 Chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước và cổ phần Nhà nước chi phối, 01 ngân hàng chính sách xã hội, 35 Chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần, 02 Chi nhánh ngân hàng liên doanh, 05 Chi nhánh ngân hàng 100% vốn nước ngoài, 01 Chi nhánh công ty tài chính, 01 Chi nhánh công ty cho thuê tài chính), 249 phòng giao dịch, tổng số ATM trên địa bàn là 545 máy.
2. Thu hút đầu tư trong, ngoài nước và các hoạt động đối ngoại 
Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp dân doanh duy trì ổn định. Trong tháng 10 năm 2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 306 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 1.727 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 20 tháng 10 năm 2019, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 4.521 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện, tổng vốn điều lệ đăng ký đạt 22.962 tỷ đồng; tăng 8,1 % về số doanh nghiệp và tăng 4,72% về số vốn so với cùng kỳ 2018; hoàn tất thủ tục giải thể 542 doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc; có 1.312 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt động và 955 doanh nghiệp nghiệp và đơn vị trực thuộc đăng ký quay trở lại hoạt động trước thời hạn. Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có 30.439 doanh nghiệp và chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 207.066 tỷ đồng. 
Từ đầu năm đến nay, thành phố đã thu hút được 3.696,56 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 554,522 triệu USD vốn đầu tư nước ngoài, cụ thể: 
(i) Đã cấp 06 quyết định chủ trương đầu tư với tổng vốn đầu tư là 3.696,56 tỷ đồng .
(ii) Về FDI: Có 118 dự án cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký là 437,132 triệu USD (cùng kỳ có 106 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 55,705 triệu USD); có 15 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm là 117,39 triệu USD (cùng kỳ có 11 dự án tăng vốn, tổng vốn tăng thêm là 1,863 triệu USD); có 167 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế với tổng vốn 103,654 triệu USD (cùng kỳ có 173 lượt, tổng vốn 33,315 triệu USD). 
Như vậy, lũy kế đến nay, thành phố có 328 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư là 99.574 tỷ đồng và 800 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 3,42 tỷ USD.  
Thành phố hiện có 04 dự án  sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi do thành phố quản lý đang được triển khai thực hiện, tổng vốn đầu tư khoảng 420,29 triệu USD, trong đó vốn ODA đạt 328,62 triệu USD, chiếm 78,2% tổng vốn đầu tư, vốn đối ứng đạt 76,67 triệu USD, chiếm 21,8%. Ngoài ra, thành phố có 02 dự án do Trung ương là cơ quan chủ quản, gồm: Dự án Quản lý thiên tai WB5 thành phố Đà Nẵng do Ngân hàng Thế giới tài trợ; Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện do Ngân hàng Thế giới tài trợ. 
Các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được chú trọng. Trong tháng 10 năm 2019, có 33 đoàn khách quốc tế đến thành phố thăm và làm việc, trong đó lãnh đạo thành phố tiếp và làm việc với 13 đoàn. Ngành chức năng đã hỗ trợ và chuẩn bị cho đoàn cán bộ Bộ Ngoại giao Nhật Bản đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng để khảo sát địa điểm dự kiến tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ đoàn Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt thăm Việt Nam;  trao đổi với thành phố Pittsburgh (Hoa Kỳ) về các hoạt động xúc tiến hợp tác; tham dự Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng...
3. Quản lý đầu tư - xây dựng cơ bản, quản lý quy hoạch, đô thị và tài nguyên môi trường
Công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tiếp tục được tăng cường, chú trọng đầu tư có trọng điểm, quy mô hợp lý và nâng cao hiệu quả đầu tư; chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án, thiết kế - dự toán, thẩm định đấu thầu và quản lý chất lượng công trình được thực hiện đúng quy trình và luật định. 
Tiếp tục triển khai Kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố ; thực hiện thủ tục đầu tư các hạng mục công trình, dự án xử lý chất thải như: Dự án “Nâng cấp, cải tạo một số hạng mục tại Bãi rác Khánh Sơn”, Dự án “Hạ tầng kỹ thuật Nhà máy xử lý rác thải”, Dự án Đầu tư Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt (>1.000 tấn); triển khai Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019: tổ chức Tọa đàm “Chung tay vì một cộng đồng không rác thải nhựa; tiếp tục thực hiện Chương trình quan trắc môi trường nước và không khí theo Đề án Xây dựng mạng lưới quan trắc không khí và nước thành phố Đà Nẵng đợt tháng 10 năm 2019 với 9 mẫu nước sông, 10 mẫu nước biển, 09 mẫu nước hồ, 54 mẫu khí thụ động, thực hiện QA/QC với 03 mẫu nước biển. Tăng cường công tác quản lý lĩnh vực đất đai .
4. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội 
Về Khoa học - Công nghệ: Thành phố đã tổ chức thành công Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp thành phố năm 2019. Tiếp tục thực hiện Dự án Phát triển năng lượng mặt trời tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ . Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tiếp tục được tăng cường . Tập trung công tác thanh, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng thiết bị điện, điện tử; kiểm tra đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu và mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe máy . Tiếp tục thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2019 và triển khai hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019 .
Về Văn hóa - Thể thao: Trong tháng, ngành chức năng tổ chức và cấp phép tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ  sôi động, hấp dẫn thu hút đông đảo khán giả. Hoạt động cấp phép và thanh, kiểm tra trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ tiếp tục được chú trọng . Tích cực triển khai các hoạt động liên quan đến công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thực hiện Đề án “Xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị”. Về thể thao thành tích cao, tính đến ngày 15 tháng 10 năm 2019, đoàn thể thao thành phố đạt 199 HCV,185 HCB và 309 HCĐ.
Về Y tế: Trong tháng 10 năm 2019, mặc dù ngành y tế đã tích cực triển khai nhiều biện pháp phòng, chống nhưng tình hình dịch bệnh, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 . Công suất sử dụng giường bệnh bình quân các bệnh viện đạt 111,67%. Công tác quản lý nhà nước về cấp phép trong lĩnh vực y, dược tiếp tục được ngành chức năng triển khai thực hiện theo thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật . 
Về Giáo dục và Đào tạo: Trong tháng, ngành giáo dục đã tổ chức các hội nghị: Truyền thông về phát hiện sớm, can thiệp sớm trẻ khuyết tật học hòa nhập trong các cơ sở giáo dục mầm non; tổng kết nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2018 - 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019 - 2020; truyền thông điểm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tại các trường học. Kiểm tra công tác quản lý và nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ và Đề án sữa học đường giai đoạn 2018 - 2020; việc thực hiện thí điểm thu nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi. Tiến hành xét thăng hạng giáo viên trung học phổ thông; kiểm tra công tác tuyển sinh tại các trường cao đẳng có tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Về Lao động - Thương binh - Xã hội: Trong tháng, các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố tạo việc làm cho 4.754 lao động (trong đó có 4.283 vị trí việc làm tăng thêm); thẩm định và cấp giấy phép cho 114 lao động người nước ngoài. Về chính sách người có công, thành phố đã giải quyết trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho 123 trường hợp; hoàn thành công tác rà soát, lập danh sách, dự toán nguồn kinh phí xây mới và sửa chữa nhà ở người có công năm 2020; giải quyết trợ cấp khó khăn đột xuất cho 14 trường hợp.
Công tác bảo trợ xã hội, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới tiếp tục được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng định hướng và quy định. Về phòng chống tệ nạn xã hội, trong tháng Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận 72 học viên vào cai nghiện, hiện Cơ sở đang quản lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 577 học viên.
5. Xây dựng chính quyền - Tư pháp
Thành phố đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ về việc xem xét phân bổ biên chế công chức đối với thành phố Đà Nẵng; phê duyệt bổ sung danh sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019; thực hiện quyết định nghỉ hưu, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại một số chức danh chủ chốt của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố . Báo cáo Bộ Nội vụ những khó khăn, vướng mắc trong công tác bố trí số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã theo Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, tổ chức Hội thảo đánh giá thực trạng tổ chức, hoạt động chính quyền các cấp và đề xuất đổi mới theo mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị. Trong tháng tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo hợp pháp, cơ sở tín ngưỡng, đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố tiếp tục diễn ra bình thường, ổn định theo quy định của pháp luật . 
Về lĩnh vực tư pháp, ngành chức năng đã tham gia góp ý 161 dự thảo văn bản; thẩm định 15 dự thảo văn bản; thẩm tra rà soát 11 văn bản; tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của UBND thành phố về những vấn đề liên quan đến nhà máy thép Dana - Ý và Dana - Úc; công tác xử lý vi phạm hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được chú trọng. Về công tác lý lịch tư pháp, ngành chức năng đã tiếp nhận/cung cấp một lượng lớn thông tin/hồ sơ/lý lịch tư pháp cho các cơ quan, đơn vị liên quan . 
Về công tác thanh tra: báo cáo kết quả 02 vụ việc , kết thúc Đoàn thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về đấu thầu mua sắm thuốc chữa bệnh, trang thiết bị y tế và quản lý quỹ bảo hiểm y tế tại Bệnh viện Da Liễu và Trung tâm Y tế quận Thanh Khê. Công tác tiếp dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được chú trọng, xử lý kịp thời .
6. Quốc phòng - An ninh
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra đình công, lãn công, không phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự. Lực lượng vũ trang thành phố đã đã triển khai tốt các kế hoạch trọng tâm trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, thực hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, phối hợp tuần tra, kiểm soát địa bàn . Lực lượng Quân sự thành phố tiếp tục chỉ đạo diễn tập bảo vệ mục tiêu của Tổng Công ty Điện lực Miền trung (ngày 30 tháng 10 năm 2019); theo dõi các địa phương trong công tác tổ chức xét duyệt nghĩa vụ quân sự năm 2020 ; phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Hướng dẫn số 35 của Ban Tổ chức Trung ương về hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường. Trong tháng, xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 06 người, bị thương 06 người, thiệt hại tài sản 59,5 triệu đồng ( tăng 07 vụ so với tháng, tăng 04 người chết và tăng 03 người bị thương), không xảy tai nạn giao thông đường thủy, đường sắt.
Nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội, sản suất kinh doanh trên địa bàn thành phố trong tháng 10 năm 2019 duy trì được mức phát triển ổn định trên các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, thu hút đầu tư... Thị trường hàng hóa ổn định, hàng hóa phong phú đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí diễn ra sôi nổi; đời sống của cán bộ và nhân dân được quan tâm chăm; tuy nhiên tình hình bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng tăng so với cùng kỳ 2018. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững./.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI TRONG THÁNG 11 NĂM 2019
Trong tháng 11 năm 2019, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung công việc đã được UBND thành phố giao; báo cáo UBND thành phố tiến độ, kết quả triển khai thực hiện theo đúng quy định. Trong đó, tập trung triển khai một số nội dung công việc cụ thể sau đây:
1. Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, khẩn trương báo cáo UBND thành phố kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 257/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2019 của HĐND thành phố về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và các Nghị quyết thông qua Tờ trình, Báo cáo của UBND thành phố đã trình tại kỳ họp giữa năm 2019. Đồng thời, thực hiện tốt công tác tham mưu UBND thành phố chuẩn bị các nội dung cần báo cáo HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019.
2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tập trung triển khai theo đúng tiến độ việc lập đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và hợp phần thiết kế chiến lược phát triển kinh tế đến năm 2030. Đồng thời, chuẩn bị chu đáo Hội thảo phản biện ý tưởng quy hoạch dự kiến tổ chức vào ngày 08 tháng 11 năm 2019.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung xây dựng dự thảo Báo cáo chuyên đề 1 về đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng tiến độ đã được quy định tại Kế hoạch số 6834/KH-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2019 của UBND thành phố.
4. Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, quyết liệt thực hiện “Năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” để hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp so với kế hoạch. 
5. Sở Xây dựng tập trung rà soát, tham mưu xử lý dứt điểm các điểm ngập úng, khơi thông nạo vét cống trên địa bàn thành phố.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương triển khai Đề án xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án thí điểm chính quyền đô thị...
7. Kiên quyết xử lý công trình xây dựng không phép, trái phép, mua bán, chuyển nhượng đất đai không đúng quy định; triển khai kế hoạch khai thác sử dụng đất do thành phố quản lý đảm bảo hiệu quả và kế hoạch sử dụng đất, danh mục đấu giá đất có tính hệ thống, lâu dài. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các nhà hàng, khách sạn ven biển gây ô nhiễm môi trường, yêu cầu nghiêm túc trong đánh giá tác đọng môi trường và đầu tư hệ thống xử lý nước thải đảm bảo trong quá trình đầu tư và khai thác, hoạt động. 
8. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, động lực theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2019 của UBND thành phố. 
9. Tăng cường công tác kiểm soát, có giải pháp xử lý đối với tình hình bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng đang diễn ra trên địa bàn thành phố; kiểm soát dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, ổn định sản xuất cho người dân.
10. Hỗ trợ sớm triển khai các dự án, sản phẩm du lịch, nhất là kêu gọi đầu tư trung tâm mua sắm, chợ đêm, phố chuyên doanh, dịch vụ vui chơi giải trí về đêm... Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, phát triển du lịch về phía Tây Bắc thành phố theo hướng du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao giải trí, du lịch làng nghề, văn hóa, tâm linh, truyền thống. 
11. Triển khai có hiệu quả phương án đảm bảo ứng phó tốt mùa mưa bão năm 2019. 
12. Tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức trên địa bàn thành phố.
13. Tiếp tục đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hoạt động chống phá, bảo đảm ổn định an ninh trật tự; tiếp tục triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm.

UBND thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác