Kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp
Ngày 10/3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương chủ trì Hội nghị Đánh giá kết quả hoạt động năm 2013, Kế hoạch hoạt động của Cổng Thông tin điện tử thành phố và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị năm 2014.

Trong năm 2013, Cổng Thông tin điện tử thành phố đã đẩy mạnh tính tương tác hai chiều giữa chính quyền thành phố với người dân, doanh nghiệp qua chuyên mục Hỏi đáp, với sự tham gia của hầu hết các Sở, ban, ngành và chuyên đề Ý tưởng xây dựng và Phát triển Đà Nẵng để tiếp nhận và đăng tải các ý tưởng của nhân dân.

Kết quả, chuyên mục Hỏi đáp đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, doanh nghiệp, với 532 câu hỏi tiếp nhận, trả lời 490 câu hỏi, đạt tỷ lệ: 92,1%. Chuyên đề Ý tưởng xây dựng và Phát triển Đà Nẵng thu hút trên 10 ngàn lượt truy cập, gần 100 ý tưởng tham gia đóng góp; trong đó chọn lọc đăng tải trên 20 ý tưởng và ý kiến góp ý, qua đó cung cấp thông tin tham khảo về ý tưởng cho các đơn vị Sở, ban, ngành trong việc tham mưu, đề xuất với UBND thành phố các nội dung có liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành, đơn vị phục vụ mục tiêu xây dựng và phát triển thành phố.

Đối với kế hoạch hoạt động của Cổng Thông tin điện tử trong năm 2014, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa mối liên kết giữa Cổng thông tin và Trang thông tin điện tử của các đơn vị ngành dọc, kịp thời giải đáp thắc mắc của người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, là tiếp tục xây dựng, nâng cấp các dịch vụ hành chính công trực tuyến; tăng cường xây dựng các chuyên mục, chuyên đề cung cấp, quảng bá thông tin về Năm doanh nghiệp Đà Nẵng 2014, nhằm phát huy tối đa chức năng là kênh thông tin của thành phố đến với người dân và doanh nghiệp.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT