Ngành dịch vụ chiếm 53,53% tổng GDP toàn thành phố
Ngày 13-3, tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án "Phát triển dịch vụ thành phố Đà Nẵng đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020", Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phùng Tấn Viết cho rằng, Đề án đã và đang được thực hiện đúng hướng, bám sát nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự phát triển ổn định, bền vững của thành phố.

Cụ thể, Đề án đã đóng góp vào tăng trưởng kinh tế với sự tăng trưởng GDP ngành dịch vụ chiếm 53,53% tổng GDP toàn thành phố trong năm 2013. Tạo ra nhiều việc làm và tăng thêm lao động, đặc biệt thu nhập bình quân của người lao động trong các ngành dịch vụ tăng đều qua các năm và cao hơn thu nhập của các ngành khác. Bên cạnh thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ cũng có những đóng góp đáng kể vào giá trị kim ngạch xuất khẩu, đạt 360 triệu USD, chiếm 26,2% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn thành phố. Bên cạnh đó, phát triển ngành dịch vụ trong thời gian qua cũng đã góp phần cải thiện môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân thành phố.
 
 Tại Hội nghị, các đơn vị cũng đã đưa ra những kiến nghị nhằm khắc phục các hạn chế, triển khai Đề án có hiệu quả hơn nữa trong thời gian đến như: Tăng cường công tác bảo đảm an ninh du lịch, chống chèo kéo bu bám khách; đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố; bổ sung kịp thời kinh phí thực hiện các chương trình phát triển sản phẩm lưu niệm, chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu, giám sát hệ thống phân phối, chống hàng giả, an toàn thực phẩm và bảo vệ người tiêu dùng, phát triển thương hiệu cho một số sản phẩm ưu tiên của thành phố; mở rộng cảng Đà Nẵng để tiếp nhận tàu du lịch…

BẢO HÂN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT