Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng năm 2019
Đăng ngày 09-07-2019 08:55

Sở Tài chính xây dựng báo cáo công khai tình hình thực hiện ngân sách địa phương 6 tháng năm 2019 và các biểu số liệu theo quy định

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác