Báo cáo số liệu vi phạm trật tự an toàn giao thông của lái xe taxi trong tháng 8/2020
Đăng ngày 05-09-2020 21:27

Theo số liệu báo cáo của phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố và Thanh tra Sở GTVT về tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông của xe taxi trên địa bàn thành phố trong tháng 8/2020 (từ ngày 15/7/2020 đến hết ngày 14/8/2020), Sở Giao thông vận tải đã tổng hợp báo cáo tại văn bản số 3509/SGTVT-QLVTPTNL ngày 25/8/2020

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT