Tham gia chào giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (lần 2)
Đăng ngày 14-03-2019 04:05, Lượt xem: 162

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 569/UBND-STC ngày 28/01/2019 về việc liên quan đến việc xác định giá đất các khu đất, dự án theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính phủ; trong đó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định lại giá đất tại thời điểm UBND thành phố phê duyệt giá đối với 02 khu đất/dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ, cụ thể: dự án đổi đất lấy hạ tầng tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan; Khu đất số 8 góc đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh - Nguyễn Thị Minh Khai.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính tiếp tục kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia, gửi báo giá dự toán dịch vụ tư vấn xác định giá đất tại thời điểm UBND thành phố phê duyệt giá đất đối với 02 khu đất/dự án sau:

- Dự án đổi đất lấy hạ tầng tuyến đường ven sông Tuyên Sơn - Túy Loan.

- Khu đất số 8 góc đường Hùng Vương, Phan Châu Trinh - Nguyễn Thị Minh Khai.

Báo giá dự toán phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và đảm bảo điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành. Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3821.784 gặp chị Lê Như Trâm để lấy các hồ sơ, tài liệu liên quan đến đối với 02 khu đất/dự án trên.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác