Phê duyệt phương pháp đánh giá để so sánh, lựa chọn hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn
Đăng ngày 12-06-2020 08:00

Ngày 09 tháng 6 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về phê duyệt phương pháp đánh giá để so sánh, lựa chọn hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất đối với dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác