Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1:500 Công trình: Tuyến cống thoát nước từ bãi rác Khánh Sơn về kênh Hòa Mỹ
Đăng ngày 15-07-2020 00:00

Ngày 14 tháng 7 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2468/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết TL 1:500 Công trình: Tuyến cống thoát nước từ bãi rác Khánh Sơn về kênh Hòa Mỹ, địa điểm: phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác