Điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết TL1:500 Quy hoạch khớp nối tổng thể khu vực bãi rác Khánh Sơn
Đăng ngày 09-07-2020 15:10

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 2382/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết TL1:500 Quy hoạch khớp nối tổng thể khu vực bãi rác Khánh Sơn

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác