V/v bãi bỏ Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND ngày 25/5/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn hóa – văn minh đô thị và tăng cường biện pháp xử lý các hành vi vi phạm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 17-01-2019 01:43, Lượt xem: 103
File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT