Công ty CP Tập đoàn Mặt trời đủ điều kiện đế thực hiện quản, lý vận hành nhà chung cư
Đăng ngày 05-01-2019 03:02, Lượt xem: 180

Sở Xây dựng thông báo Công ty cổ phần Tập đoàn Mặt trời đủ điều kiện đế thực hiện quản, lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 28, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Khoản 9, Điều 3, Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xâỵ dựng. Cụ thể:

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập doàn Mặt trời.

Tên viết tắt: Sun Group Corporation.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: ông Đặng Minh Trường - Tổng Giám đốc.

Người được ủy quyền điều hành Công ty: ông Dương Thế Bằng - Giám đốc điều hành.

3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Đà Nẵng ACB Tower, 218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 02363.819181.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác