Thông báo về kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đăng ngày 06-12-2018 04:08, Lượt xem: 207

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tồ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên website của HĐND thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Kỳ họp thứ 9).

Kỳ họp sẽ tiến hành vào các ngày 11, 12 và 13 tháng 12 năm 2018 tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác