Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt 11 năm 2018
Đăng ngày 12-11-2018 08:14, Lượt xem: 219

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình “Thành phố 4 an”; Chương trình giảm nghèo của thành phố năm 2018; Kế hoạch vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 17/10/2018).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố  đợt 11 năm 2018. Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1 Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang Đà Nẵng      7,743,706  
2 Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông Đà Nẵng         13,431,000  
3 Trường THCS Trưng Vương                  15,336,000  
4 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng         17,539,647  
5 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Đà Nẵng         1,443,101  
6 Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản TP Đà Nẵng         1,185,198  
7 Văn phòng Ủy ban Nhân dân Tp Đà Nẵng         31,431,947  
8 Trường THPT Ông Ích Khiêm               17,156,500  
9 Văn phòng Hội đồng nhân dân Tp Đà Nẵng               10,570,000  
10 Nhà Thiếu nhi Đà Nẵng          3,666,700  
11 Giáo sư Lê Văn Hóa, 339 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng     250,000  
  TỔNG CỘNG 119,753,799  


    
    
    
  

    
    
    

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác