Mời đơn vị gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Đăng ngày 08-11-2018 02:52, Lượt xem: 135

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại Công văn số 7883/UBND-STC ngày 15/10/2018, trong đó giao Sở Tài chính thực hiện các thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn xác định giá đất phổ biến thị trường kể từ thời điểm hiện nay để phục vụ cho việc ban hành Bảng hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng áp dụng từ ngày 01/01/2019 theo đúng quy định.

Căn cứ quy định của Luật Đấu thầu, Sở Tài chính kính mời quý Công ty có nhu cầu tham gia thì gửi báo giá dự toán dịch vụ khảo sát giá đất thị trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với các khu vực, vị trí, tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ thời điểm hiện nay. Báo giá dự toán phải báo cáo thuyết minh rõ ràng và đảm bảo điều kiện quy định về hồ sơ, phương pháp xác định, tài liệu, biểu mẫu chứng minh theo các quy định hiện hành. 

Để phục vụ lập dự toán, đề nghị quý đơn vị liên lạc số điện thoại: 0236.3825.945 hoặc 0985.601.435 gặp chị Phạm Thị Lan Anh để lấy dữ liệu các tuyến đường, vị trí cụ thể trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng

 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác