Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt X năm 2018
Đăng ngày 06-11-2018 09:51, Lượt xem: 193

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình “Thành phố 4 an”; Chương trình giảm nghèo của thành phố năm 2018; Kế hoạch vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 17/10/2018).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố  đợt X năm 2018. Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1 Trung tâm Giáo dục thường xuyên số 2     8,592,754  
2 Công đoàn Đại học Đà Nẵng         120,000,000  
3 Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế Đà Nẵng              6,176,411  
4 Trường Mầm non 20/10      9,203,000  
5 Ban QLDA ĐTXD các công trình NN và PTNT      5,108,000  
6 Công ty TN&XL nước thải Đà Nẵng      35,197,907   
7 Công ty CP Đầu tư VINADCO     3,250,000  
8 Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng             6,752,896  
9 Công ty CP Đầu tư & Thương mại DIC Đà Nẵng           5,618,325  
10 Công an TP Đà Nẵng       100,000,000  
  TỔNG CỘNG 299,899,293  


    
    
    
  

    
    
    

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác