Xử phạt Công ty cổ phần Trung Sơn vì hành vi xả nước thải không đạt chuẩn
Đăng ngày 25-09-2018 07:37

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Trung Sơn, có trụ sở chính tại thôn Hòa Phát, xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, vì đã thực hiện hành vi xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 5 m3/ngày (24giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24giờ).

Cụ thể, mức tiền phạt đối với Công ty cổ phần Trung Sơn là 150 triệu đồng. Đồng thời, công ty Trung Sơn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả sau: công ty phải xử lý nước thải đạt quy chuẩn về chất thải theo Cột B, QCVN 62-MT:2006/BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi, trước khi xả thải ra môi trường và báo cáo kết quả khắc phục xong hậu quả, quy định tại điểm a khoản 9 Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ; công ty Trung Sơn phải chi trả kinh phí kiểm định 4.641.000 đồng theo Thông báo thanh toán số 99/TB-TTQTTNMT của Trung tâm quan trắc môi trường tài nguyên và môi trường Đà Nẵng cho Phòng Cảnh sát môi trường, quy định tại điểm c khoản 9 Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là 90 ngày, kể từ ngày Công ty Trung Sơn nhận được Quyết định. Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty CP Trung Sơn chi trả.

UBND thành phố yêu cầu Công ty CP Trung Sơn phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Trung Sơn có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định theo quy định của pháp luật.

NGÔ HUYỀN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác