Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt III năm 2018
Đăng ngày 18-09-2018 01:30, Lượt xem: 123

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình “Thành phố 4 an”; Chương trình giảm nghèo của thành phố năm 2018; Kế hoạch vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 17/10/2018).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố  đợt III năm 2018. Cụ thể như sau:

TT Đơn vị Số tiền Ghi Chú
1 Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Đà Nẵng 6,859,115  
2 Sở Khoa học và Công nghệ TP Đà Nẵng 7,503,560  
3 Sở Tài chính Tp Đà Nẵng 16,193,763  
4 Công ty Dệt may 29/3 50,000,000  
5 Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (lần 2) 194,072  
6 Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Đà Nẵng  5,826,491  
7 Trung tâm Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai 800,651  
8 Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng 18,991,183  
9 Văn phòng Thành Đoàn Đà Nẵng 5,062,759  
10 Thanh tra thành phố Đà Nẵng 8,172,739  
11 Văn phòng Chi cục Văn thư - Lưu trữ TP Đà Nẵng  1,306,368  
12 Chi cục Thủy lợi TP Đà Nẵng     2,256,000  
13 Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng     6,828,000  
14 Trung tâm Giám định Y khoa Tp Đà Nẵng 1,944,634  
15 Văn phòng đăng ký đất đai TP Đà Nẵng 26,752,925  
16 Trường Ngô Quyền     7,700,000  
17 Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS TP Đà Nẵng     8,940,100  
18 Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội TP Đà Nẵng     2,527,300  
19 Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh     7,810,000  
20 Sở Nội vụ TP Đà Nẵng (lần 2)     544,892  
21 Phòng công chứng số 2     2,400,851  
22 CTCP Xây lắp điện Đà Nẵng     3,000,000  
23 Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng     156,821,792  
24 Sở Giáo dục và Đào tạo TP Đà Nẵng     12,337,000  
25 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Đà Nẵng     7,795,000  
26 Chi cục Thủy sản TP Đà Nẵng     5,556,736  
  TỔNG CỘNG 374,125,931  


    
    
    
    

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác