Trích lục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ
Đăng ngày 13-09-2018 09:57, Lượt xem: 110

Thực hiện Kế hoạch 408/KH-UBND ngày 17/01/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng, trong đó có nội dung rà soát, xác minh giải quyêt dứt điểm những trường họp có công với cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến nhưng không còn hồ sơ gốc theo quy định, xem xét đối với những trường họp trước đây chưa đủ điều kiện xác nhận, nay có thêm cơ sở, căn cứ xác nhận theo quy định.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trích lục hồ sơ đề nghị xác nhận liệt sĩ Hồ Thị Ngoạn để công khai cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được biết, tham gia ý kiến:

Họ và tên: Hồ Thị Ngoạn, sinh năm 1930;

Nguyên quán: Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam;

Ngày tháng năm tham gia cách mạng: 19/5/1950; 

Đơn vị: Quận ủy quận Nhì, Đà Nằng;

Hy sinh: ngày 15/6/1970 (nhằm ngày 12/5/1970 âm lịch);

Chức vụ khi hy sinh: Cán bộ giao liên;

Trường họp hy sinh: Vào ngày 15/6/1970 (nhằm ngày 12/5/1970 âm lịch), bà Hồ Thị Ngoạn nhận nhiệm vụ của bà Nguyễn Thị Nhạn - Quận ủy viên quận Nhì mang thư ra khu phố Thạc Gián, Đà Nẵng, trên đường quay về đến bến đò Cửa Khâu (thôn 2, Châu Bí, xã Điện Tiến) bị pháo địch hy sinh tại chỗ (thôn 2, Châu Bí, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam).

Người giao nhiệm vụ:

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhạn, sinh năm 1930;

Nguyên quán: Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam;

Chức vụ: Năm 1968 là Quận ủy; Bí thư khu phố Thạc Gián Quận nhì Đà Nẵng; Hội trưởng Hội LHPN tỉnh QNĐN.

Ý kiến phản hồi xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng (Tầng 26, Trung tâm hành chính, số 24 Trần Phú - Đà Nẵng hoặc liên hệ số điện thoại: 0236 3552878 - 0903 595811 gặp đ/c Oanh) trong thời gian 15 ngày kể từ ngày đưa tin kỳ đầu tiên để được tiếp nhận và tổng hợp thông tin báo cáo Ban chỉ đạo xác nhận người có công thành phố.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác