Danh sách các đơn vị ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” đợt I năm 2018
Đăng ngày 29-08-2018 08:07, Lượt xem: 160

Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện Kế hoạch Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình “Thành phố 4 an”; Chương trình giảm nghèo của thành phố năm 2018; Kế hoạch vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2018 (từ ngày 17/9/2018 đến ngày 17/10/2018).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cung cấp danh sách các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố  đợt I năm 2018. Cụ thể như sau:

TT  

Đơn vị   Số tiền
1 Ban quản lý dự án Thủy điện sông Bung  4,238,000
2 Trung tâm Công nghệ sinh học thành phố  3,627,000
3 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố 4,137,000
4 Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ thành phố   3,397,000
5  Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng  6,488,500
6 Công ty Bảo Việt Đà Nẵng 18,400,000
7 Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn 2,100,000
8 Công ty TNHH Kiểm toán và TV Thuế ATAX  5,304,000
9 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 6,815,000
10 Công đoàn Đại học Đà Nẵng (ủng hộ năm 2017)  120,000,000
11 Công ty CP XNK Dịch vụ và Đầu tư Việt Nam  3,000,000
12 Hội BT Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TPĐN   1,100,000
13 Trung tâm lưu trữ Lịch sử thành phố Đà Nẵng  1,966,000
14 Hội Liên hiệp Phụ nữ TPĐN   5,761,866
  TỔNG CỘNG 186,334,366

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác