Treo cờ, khẩu hiệu và nghỉ lễ nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018)
Đăng ngày 16-08-2018 23:06, Lượt xem: 364

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thông báo:

1.    Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; người lao động làm việc tại cơ sở có chê độ nghỉ 2 ngày/tuần (nghỉ thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần) sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục, từ ngày 01/9/2018 đến hết ngày 03/9/2018.

2.    Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền neo đậu trên Sông thuộc thành phố Đà Nằng thực hiện treo cờ Tổ quốc trong ngày 02/9/2018.

3.    Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo Hướng dẫn sổ 32-HD/BTGTƯ ngày 17/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2018.

4.    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, bảo đảm an ninh trật tự trong ngày lễ.

Ủy ban nhân dân thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác