Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Tòa nhà PMCDN đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư
Đăng ngày 06-08-2018 08:25, Lượt xem: 379

Sở Xây dựng thông báo Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Tòa nhà PMCDN đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 28, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Khoản 9, Điều 3, Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

1.    Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Quản lý và Khai thác Tòa nhà PMCDN. Tên giao dịch: PMCDN, LTD.

2.    Người đại diện theo pháp luật: Bà Phạm Vũ Tâm - Giám đốc.

3.    Địa chỉ trụ sở chính: 70-72 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại: 0899242424.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác