Số đơn vị hành chính có đến 31/12/2017 phân theo quận huyện
Đăng ngày 11-06-2018 09:06, Lượt xem: 470

Nguồn: Niêm giám thống kê thành phố Đà Nẵng năm 2017

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác