Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khoá IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Đăng ngày 03-07-2018 07:49, Lượt xem: 575

Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quyết định triệu tập Kỳ họp thứ bảy Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; cho ý kiến các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các ngành, cơ quan liên quan và một số nội dung quan trọng khác.

Tài liệu kỳ họp được cập nhật trên website của HĐND thành phố Đà Nẵng theo địa chỉ http://hdnd.danang.gov.vn (tại Mục Kỳ họp thứ bảy).

Kỳ họp sẽ tiến hành vào các ngày 09, 10, 11 và 12 tháng 7 năm 2018 tại Hội trường HĐND thành phố, số 42 Bạch Đằng, thành phố Đà Nẵng.

Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác