Tuyển sinh tham gia Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao bậc sau đại học tại nước ngoài đợt 1 năm 2018
Đăng ngày 03-07-2018 07:47, Lượt xem: 228

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Trung tâm) thông báo tuyển sinh cấp học bổng đào tạo bậc sau đại học tại nước ngoài theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Về tiêu chí ứng viên

a) Đáp ứng các tiêu chí tại Điều 1 và Khoản 1 Điều 12 của Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 10/9/2011 của UBND thành phố Ban hành Quy định về việc đào tạo, quản lý và bố trí công tác đối với người được cử đi đào tạo theo Đề án (đính kèm).  

b) Việc cử đi đào tạo sau đại học đối với đối tượng đào tạo theo Chính sách phát triển nguồn nguồn nhân lực chất lượng cao được thực hiện theo quy định tại các Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng và chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Đà Nẵng (đính kèm).   

Việc xem xét các tiêu chí, điều kiện tham gia Đề án sẽ căn cứ theo quy định có hiệu lực tại thời điểm xét tuyển. (Ngày 07/7/2017, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 107/2017/NQ-HĐND về ban hành quy định chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực công thành phố Đà Nẵng. Hiện nay, Sở Nội vụ đang tiến hành tham mưu UBND thành phố dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để làm cơ sở triển khai Nghị quyết này).

2. Hồ sơ đăng ký, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ 

Hồ sơ đăng ký theo mẫu đính kèm (mẫu đăng ký, mẫu giới thiệu) và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trung tâm tại địa chỉ: http://www.cphud.danang.gov.vn.   

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 02/7/2018 đến hết ngày 31/7/2018.

Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 29, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Để biết thêm chi tiết xin liên hệ qua hộp thư điện tử cphud@danang.gov.vn hoặc edutrain.cphud@danang.gov.vn hoặc điện thoại: 02363.565638 (gặp bà Nguyễn Thị Thu Trang).

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao


 

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác