Thay đổi tên miền Trang thông tin điện tử “Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng”
Đăng ngày 14-06-2018 02:36, Lượt xem: 218

Trang thông tin điện tử “Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng” được đưa vào hoạt động từ ngày 02 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố quản lý. Để phù hợp với tình hình thực tế hiện nay và theo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, Văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố đã thực hiện việc đổi tên miền của Trang thông tin điện tử “Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng” từ tên miền cũ “http://dbnd.danang.gov.vn” thành tên miền mới là “http://hdnd.danang.gov.vn”.

Văn phòng HĐND thành phố Đà Nẵng

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác