Công ty CP Đầu tư Tia Sáng Mới đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư
Đăng ngày 12-06-2018 09:01, Lượt xem: 372

Sở Xây dựng thông báo Công ty Cổ phần Đầu tư Tia Sáng Mới đủ điều kiện để thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 28, Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư và Khoản 9, Điều 3, Thông tư số 28/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng. Cụ thể:

1.    Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư Tia Sáng Mới.

2.    Người đại diện theo pháp luật: ông Lương Thanh Viên - Tổng giám đốc.

3.    Địa chỉ trụ sở chính: 31 Núi Thành, phường Hoà Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nằng. Điện thoại: 0236. 3634 988.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác