Thông báo về thủ tục công nhận văn bằng cho học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 
Đăng ngày 09-05-2018 09:26, Lượt xem: 217

Căn cứ Công văn số 2429-CV/BTCTU ngày 10/4/2018 của Ban Tổ chức Thành ủy về việc công nhận bằng cấp và thực hiện Công văn số 3142/UBND-SNV ngày 03/5/2018 của UBND thành phố về việc tiến hành thủ tục công nhận văn bằng của học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án), Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ trực tiếp tiến hành các thủ tục liên quan với Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo để công nhận văn bằng cho học viên Đề án đã tốt nghiệp tại nước ngoài và đang công tác tại các cơ quan thuộc thành phố. Do đó, kính đề nghị học viên Đề án thực hiện các thủ tục và hồ sơ theo nội dung tại công văn đính kèm./.

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác