Mời tham dự buổi gặp mặt học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
Đăng ngày 09-05-2018 09:25, Lượt xem: 163

Năm 2018 đánh dấu những thay đổi quan trọng trong chính sách đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhằm phổ biến trực tiếp các quy định mới và tạo cơ hội để các học viên Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (Đề án) gặp gỡ, trao đổi và đề đạt nguyện vọng với các cấp lãnh đạo thành phố, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao kính mời học viên Đề án tham dự Buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố và học viên Đề án, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 07h30-11h30, ngày 19/5/2018 (thứ Bảy).
2. Địa điểm: Hội trường số 03, tầng 2, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, 24 đường Trần Phú, thành phố Đà Nẵng.
3. Chương trình buổi gặp mặt (đính kèm).
4. Chủ trì: Lãnh đạo UBND thành phố.
Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với nguồn nhân lực chất lượng cao và là dịp để học viên Đề án trình bày tâm tư nguyện vọng, đóng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị để từ đó thành phố kịp thời đưa ra các chủ trương, chính sách mới phù hợp cho công tác phát triển nhân lực của thành phố. 
Trân trọng kính mời các học viên tham dự đầy đủ để buổi gặp mặt được diễn ra tốt đẹp./.

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Đà Nẵng

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác