Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành
Đăng ngày 12-04-2018 01:24, Lượt xem: 242

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2018 về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành hết hiệu lực thi hành.

TT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực

Ngày hết hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2017

1

Quyết định

05/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2011

Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do UBMT Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thực hiện.

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

20/7/2014

II. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2017

2

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí xét tuyển vào Trường Cao đẳng Nghề Đà Nẵng

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

3

Quyết định

41/2010/QĐ-UBND ngày 06/12/2010

Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, định mức phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2011, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật NSNN và tỷ lệ % phân chia các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

4

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí chợ trên địa bàn Tp ĐN

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

5

Quyết định

16/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn Tp ĐN

Căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

01/01/2017

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác