Thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
Đăng ngày 10-04-2018 07:01, Lượt xem: 181

Thực hiện Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải được Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2018 và Kế hoạch số 2453/KH-BGTVT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ Giao thông vận tải thông báo việc tổ chức thi tuyển như sau:

1. Chức danh thi tuyển: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh phụ trách công tác nội chính, công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học.

2. Đối tượng tham gia dự tuyển, tiêu chuẩn, điều kiện, Hồ sơ đăng ký dự tuyển và các thông tin về thi tuyển: Được quy định cụ thể tại Quyết định số 200/QĐ-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chế thí điểm thi tuyển một số chức danh lãnh đạo quản lý tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải và Kế hoạch số 2453/KH-BGTVT ngày 12/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức thí điểm thi tuyển chức danh Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ www.mt.gov.vn
(Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu gửi kèm Thông báo này)

3. Tổ chức tiếp nhận Hồ sơ và thi tuyển
a) Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Trong thời gian làm việc từ ngày 15/4/2018 đến hết ngày 30/4/2018 (theo dấu bưu điện đối với ứng viên gửi qua đường bưu điện).
b) Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Hồ sơ đăng ký dự tuyển được gửi về Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Giao thông vận tải (Số 80 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội). Điện thoại: 0243.8221980. Trường hợp trực tiếp nộp Hồ sơ đăng ký dự tuyển thì phải gửi qua bộ phận Văn thư của Văn phòng Bộ Giao thông vận tải.
(Lưu ý: Hồ sơ đã nộp không trả lại)
c) Công bố danh sách dự thi
Bộ Giao thông vận tải sẽ thông báo danh sách người dự tuyển theo quy định sau khi được Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông vận tải phê duyệt.

4. Thời gian và địa điểm thi
Dự kiến thi tuyển vào tháng 6 năm 2018 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải tại địa chỉ www.mt.gov.vn)

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác