Nghỉ lễ, treo cờ và khẩu hiệu nhân dịp Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng (30/4/1975 - 30/4/2018)
Đăng ngày 09-04-2018 01:19, Lượt xem: 2197

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch), Ngày Quốc tế lao động 1/5 và kỷ niệm 43 năm Ngày Chiến thắng 30/4/1975 - 30/4/2018, UBND thành phố thông báo:

1.    Nghỉ lễ: Đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội nghỉ lễ như sau:

a)    Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch): Nghỉ 01 ngày ngày 25/4/2018.

b)    Đối với ngày Giải phóng miền Nam (30/4) và Quốc tế lao động (1/5/2018) nghỉ 4 ngày liên tục, từ ngày 28/4/2018 đến hết 1/5/2018. Trong đó, ngày 28/4/2018 và 29/4/2018 là ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, ngày 30/4 và 1/5 là ngày nghỉ lễ.

2.    Tất cả các cơ quan, đơn vị, hộ nhân dân và các tàu thuyền thực hiện treo cờ Tổ quốc trong các ngày sau: 25/4/2018, 30/4/2018, 01/5/2018.

3.    Các cơ quan công sở, doanh nghiệp có tổ chức Đảng thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu theo Hướng dẫn số 32-HD/BTGTƯ ngày 17/01/2018 của Ban Tuyên giáo Thành ủy vê hướng dẫn công tác tuyên truyền năm 2018.

4.    Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiêm túc việc trực cơ quan, bố trí cán bộ, công chức, viên chức trực để giải quyết công việc, phục vụ nhân dân và bảo đảm an ninh trật tự trong các ngày lễ.

Ủy ban nhân dân thành phố

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác