Tham dự Giải thưởng báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV
Đăng ngày 09-04-2018 01:19, Lượt xem: 149

Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 1298/BTNMT-TTTTMT ngày 20/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tham dự Giải thưởng Báo chí tài nguyên và môi trường lần thứ IV.

Theo đó, Giải thưởng do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động nhằm tuyên dương, khen thưởng các tác giả, tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền về sử dụng hơp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Mục đích của Giải báo chí Tài nguyên và Môi trường nhằm tuyên truyền, phổ biến, phản ánh sâu rộng các sự kiện, hoạt động quản lý điều hành; xây dựng và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách pháp luật tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường trên phạm vi cả nước. Giải cũng nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp trong việc thực thi chính sách, pháp luật về sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...; tăng cường năng lực của cộng đồng trong việc thực hiện chức năng giám sát, phản biện đối với các lĩnh vực hoạt động của ngành tài nguyên và môi trường. Đồng thời tăng cường sự tham gia của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc phổ biến thông tin tới người dân, đồng thời tiếp nhận thông tin phản hồi từ cộng đồng nhằm hoàn thiện thể chế, chính sách và các giải pháp quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường.

Thể lệ Giải thưởng: Ban hành kèm theo Quyết định số 871/QĐ-BTNMT ngày 20/3/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ban Tổ chức tiếp nhận các tác phẩm dự thi đến hết ngày 20/4/2018 (tính theo dấu bưu điện), tại địa chỉ: Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lô E2, Khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. Trên bì thư ghi rõ tác phẩm tham dự Giải thưởng Báo chí Tài nguyên và Môi trường lần thứ IV. 

Cổng thông tin điện tử thành phố

File đính kèm
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT

Các tin khác